Abletonin Drum Rackin jakaminen eri tilanteissa

Miksi jakaa Drum Rack ja missä vaiheessa biisinteon työvaiheita

Drum Rack, niin kuin muutkin rumpusetit, halutaan monesti jakaa omiin raitoihinsa/kanaviinsa miksausvaiheessa, jotta rumpuihin saadaan kontrollia suhteessa muuhun miksaukseen. Yksittäisiä instrumentteja kuten basaria tai virveliä (snare) halutaan kenties efektoida erikseen. Basari (kick) ja virveli ovat myös tuiki tärkeitä miksauksen balanssissa ja ne näyttelevät kenties tärkeämpää roolia biisin keskeisen grooven ja fiiliksen kannalta kuin muut perkussiiviset elementit.

Biisintekovaiheessa yhtenäinen Drum Rack

Itse tykkään pitää biisintekovaiheessa Drum Rackin yhtenä pläjäyksenä. Tuntuu helpommalta pyöritellä rumpugroovea yhdessä instrumentissa, niin kauan kuin haluan vielä muokata iskuja, kokeilla erilaisia taimauksia Groove Poolista tai en jostain muusta syystä halua vielä sitoutua rumpu-perkussioraitaan.

Pikkumiksausfiilistelyä biisintekovaiheessa eli ketjut (chain), sendit ja returnit Drum Rackin sisällä

Jo biisintekovaiheessa saattaa tehdä mieli fiilistellä vaikkapa jotain pitkää kaikua tai delayta.

Jokainen Drum Rackin padi on oma lenkki jo valmiiksi. Tämä tarkoittaa, että jokaiseen rumpuun voi rakentaa erillisen efektoinnin.

Resepti:

 • Avaa Drum Rackin vasemmasta laidasta Drum Rackin ketjut
 • Klikkaa yksittäisen ketjun kohtaa listassa, esiin tulee ko. ketju.
 • Heitä perään haluamasi roina

Seuraava resepti toimii varsin hyvin, kun haluaa sendiä vaikkapa useampaa padia yhteen erilliseen paluukanavaan:

 • Ensin avataan Drum Rackin padin ketju
 • Klikataan pientä R-kirjainta (R=Return) räkin vasemmassa laidassa, mikä avaa paluukanava-alueen
 • Tiputetaan paluualueelle efekti
 • Efektistä tulee paluu a (tai b, c jne.), jolloin ketjuun ilmestyy lähdön liuku ja siitä voi ohjata signaalia lähtöön a (tai b, c jne.)
 • Efektiketjun signaalin voi ohjata Rack Masterin sijaan paluukanaviin! Lähtökanavassa on Audio To: klikattava nappi, josta avautuu signaalin ohjauksen tiputusvalikko.

Drum Rackin jakaminen miksausvaiheessa

Kun biisi on omasta mielestä valmis miksaukseen, Drum Rackin jakamiseen voi olla hyvä ryhtyä. Jakaminen miksausvaiheessa voi olla hyvä myös sen takia, että johonkin lopputulokseen tulee sitouduttua, eikä rumpu-perkussiogroovea enää hienosäädetä.

Jakaminen audioksi tuntuu vielä itsestään selvemmältä, mikäli miksauksen tekee joku muu ihminen kuin biisintekijä. Jos miksaus tehdään muussa ohjelmassa kuin Abletonissa, ei audioksi muuttamiselle ole (järkeviä) vaihtoehtoja.

Freeze-Flatten

Softainstrumentti kuten sampleri tai syntetisaattori kannattaa muuttaa ennen miksausta audioksi, koska softainstrumentit vievät tietokoneen prosessorilta paljon tehoa (riippuen instrumentista).

Yksi tapa muuttaa Abletonissa softainstrumentti audioksi on ensin käyttää raita/kanavakohtaista komentoa Freeze (löytyy kontekstivalikosta hiiren oikealla näppäimellä raidan päällä ollessa sekä Edit-valikosta -> Freeze Track) ja sen jälkeen komentoa Flatten. Freezestä pääsee palaamaan softainstrumenttiraitaan komennolla Unfreeze Track, Flattenista vain Undolla.

Drum Rackin ulostulot audiona omille kanavilleen

Drum Rackin audio lähetetään (ja vastaanotetaan) seuraavalla reseptillä:

 • tee riittävä määrä audioraitoja: niin monta kuin on aktiivista drum rackin padia
 • valitse audioraidasta klikkaamalla Audio From: kuuntelun lähteeksi lähettävä drum rack
 • valitse Audio Fromin alapuolella olevasta valikosta se padi, mitä pitää kuunnella (ja miten haluat signaalin tulevan lähettävästä padista: pre-fx, post-fx tms.)!
 • Drum Rackin alamikseristä pitää kyseinen padi mutettaa, mikäli haluaa monitoroida erillisen kanavan kautta tulevaa signaalia, muuten kyseessä oleva signaali tulee tuplavoimakkuudella master bussiin kahdesta eri lähteestä (eli Drum Rackin stereokanavasta ja erillisestä kanavasta)

Tässä menetelmässä audio äänitetään omille raidoilleen. Kun audio on saatu halutussa muodossa talteen omille raidoilleen, voi alkuperäisen Drum Rackin freezata, jolloin se ei enää kuluta prosessoritehoa.

Drum Rackin splittaaminen

Drum Rackin voi splitata omiksi softainstrumenttiraidakseen.

Drum Rack splitataan omille raidoilleen raahamalla vastaava ketju ulos räkistä tyhjään tilaan Abletonissa. Muodostuva uusi raita ottaa irroitettaessa mukaansa ketjun miditiedon ja laitteen/laitteet.

Jos haluaa ottaa usean ketjun samalle raidalle, se tapahtuu hiiren oikealla kontekstivalikosta Extract Chains. Tällöin irroitettavista ketjuista muodostuu oma Drum Rackinsa.

Tässä menetelmässä lopullinen sitoutuminen audioksi tehdään Freeze-Flatten-menetelmällä (tai Exportilla).